Книга: Основы православного вероучения (библиотека православного христианина)
Назад: Молитвы в различных житейских нуждах
Дальше: Молитвы в скорбях, обстояниях и бедствиях
Молитва перед иконой Пресвятой Богородицы «Одигитрия» («Путеводительница») Смоленская

(Празднование 10 августа)

К кому́ возопию́, Влады́чице? К кому́ прибе́гну в го́рести мо́ей, а́ще не к Тебе́, Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, Цари́це Небе́сная? Кто плач мой и воздыха́ние мое́ прии́мет, а́ще не Ты, о Пренепоро́чная, наде́ждо христи́ан и прибе́жище гре́шным? Приклони́, о Пречи́стая Влады́чице, у́ши Твои́ к моле́нию моему́. Ма́ти Бо́га моего́, не пре́зри мя, тре́бующа Твоея́ по́мощи, услы́ши стена́ние мое́ и во́плю се́рдца моего́ вонми́, о Госпоже́ Богоро́дице Цари́це. И пода́ждь ми ра́дость душе́вную, подкрепи́ мя, нетерпели́ваго, уны́лаго и неради́ваго к Твоему́ хвале́нию. Вразуми́ и научи́ мя, ка́ко Тебе́ моли́тися подоба́ет, и не отступи́ от мене́, Ма́ти Бо́га моего́, за ропта́ние и нетерпе́ние мо́е, но бу́ди ми покро́в и заступле́ние в жи́зни мо́ей, и приведи́ мя к ти́хому приста́нищу блаже́ннаго о́наго поко́я, и сопричти́ мя к ли́ку избра́ннаго Твоего́ ста́да, и та́мо удосто́й мя воспева́ти и сла́вити Тя во ве́ки. Ами́нь.

Назад: Молитвы в различных житейских нуждах
Дальше: Молитвы в скорбях, обстояниях и бедствиях