Книга: Основы православного вероучения (библиотека православного христианина)
Назад: Молитвы о помощи в душевных немощах
Дальше: Молитвы о благосостоянии Отечества и Церкви
Молитвы перед иконой Божией Матери «Скоропослушница»

(Празднование 22 ноября)

Преблагослове́нная Влады́чице, Присноде́во Богоро́дице, Бо́га Сло́ва па́че вся́каго сло́ва на спасе́ние на́ше ро́ждшая, и благода́ть Его́ преизоби́льно па́че всех прия́вшая, мо́ре я́вльшаяся Боже́ственных дарова́ний и чуде́с приснотеку́щая река́, излива́ющая бла́гость всем, с ве́рою к Тебе́ прибега́ющим! Чудотво́рному Твоему́ о́бразу припада́юще, мо́лимся Тебе́, Всеще́дрей Ма́тери Человеколюби́ваго Влады́ки: удиви́ на нас пребога́тыя ми́лости Тво́я, и проше́ния на́ша, приноси́мая Тебе, Скоропослу́шнице, уско́ри испо́лнити, все, е́же на по́льзу во утеше́ние и спасе́ние коему́ждо устроя́ющи. Посети́, Преблага́я, рабы́ Тво́я благода́тию Твое́ю, пода́ждь неду́гующим цельбу́ и соверше́нное здра́вие, обурева́емым тишину́, плене́нным свобо́ду и разли́чными о́бразы стра́ждущих уте́ши. Изба́ви, Всеми́лостивая Госпоже́, всяк град и страну́ от гла́да, я́звы, тру́са, пото́па, огня́, меча́ и ины́я ка́зни вре́менныя и ве́чныя, ма́терним Тво́им дерзнове́нием отвраща́ющи гнев Бо́жий, и душе́внаго разслабле́ния, обурева́ния страсте́й и грехопаде́ний свободи́ рабы́ Тво́я, я́ко да непреткнове́нно во вся́ком благоче́стии пожи́вше в сем ве́це, и в бу́дущем ве́чных благ сподо́бимся благода́тию и человеколю́бием Сы́на Твоего́ и Бо́га, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние со Безнача́льным его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

Образ Пресвятой Богородицы «Скоропослушница»

 

О Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода Вы́шняго, Скоропослу́шная Засту́пнице всех, к Тебе́ с ве́рою прибега́ющих! При́зри с высоты́ небе́снаго вели́чия Своего́ на мене́ непотре́бнаго, припада́ющаго к ико́не Твое́й, услы́ши ско́ро смире́нную моли́тву мене́ гре́шнаго и принеси́ ю к Сы́ну Своему́: умоли́ Его́, да озари́т мра́чную ду́шу мою́ све́том Боже́ственныя благода́ти Своея́ и очи́стит ум мой от по́мыслов су́етных, да успоко́ит стра́ждущее мо́е се́рдце и исцели́т ра́ны его́, да вразуми́т мя на до́брая дела́ и укрепи́т рабо́тати Ему́ со стра́хом, да прости́т вся соде́янная мно́ю зла́я, да изба́вит ве́чныя му́ки и не лиши́т Небе́снаго Своего́ Ца́рствия. О Преблагослове́нная Богоро́дице: Ты благоизво́лила еси́ нарещи́ся во о́бразе Свое́м Скоропослу́шница, повелева́ющи всем притека́ти к Тебе́ с ве́рою: не пре́зри у́бо мене́ ско́рбнаго и не попусти́ поги́бнути мне в бе́здне грехо́в мо́их. На Тя по Бо́зе все мо́е упова́ние и наде́жда спасе́ния, и Твоему́ покро́ву и предста́тельству поруча́ю себе́ во ве́ки. Ами́нь.

Назад: Молитвы о помощи в душевных немощах
Дальше: Молитвы о благосостоянии Отечества и Церкви